Get Adobe Flash player

Головне меню

Ремонт ноутбука своими руками. Быстрый и гарантийный ремонт ноутбуков. Срочный ремонт ноутбуков. Ремонт компьютеров на дому. Быстрый ремонт компьютеров своими руками. Настройка и ремонт компьютеров. Java уроки для начинающих. Лучшие java уроки. Учим язык Java с нуля. Обзор смартфонов samsung. Качественный обзор смартфонов samsung galaxy. Обзор смартфона samsung galaxy s4. Фото картинки приколы. Самые новые картинки приколы. Лучшие приколы картинки. Скачать аддоны для wow. Самые новые аддоны для wow скачать. Скачать аддоны для wow быстро и без реги. Видео уроки python. Лучшие python уроки. Учим язык python с нуля. Скачать шаблоны для Joomla. Самые новые joomla шаблоны. Бесплатные шаблоны для Joomla.

Дата і час

  24.02.2018 Wetter Ostsee

Форма входа

Група в КОНТАКТЕ

 Хочеш стати фахівцем з автоматизації?

         З 2016 року в Сумському державному університеті (СумДУ) починається прийом студентів на навчання зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, за програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магистр».

          Випускова кафедра Комп’ютерних наук факультету Електроніки та інформаційних технологій, WEB – стор. http://cs.sumdu.edu.ua. Зав. кафедри докт. техн. наук, професор Довбиш Анатолій Степанович.

         Професійну підготовку бакалаврів і магістрів здійснює функціональний підрозділ кафедри «Секція комп’ютеризованих систем управління», тел. (0542)33-34-58, E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , WEB – стор. http://ksu.sumdu.edu.ua. Зав. секції, заст. зав. кафедри канд. техн. наук, доцент Черв'яков Володимир Дмитрович.

         Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зберігає основні програмні складові навчального процесу зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», за якою припиняється прийом студентів на 1-й курс з 2016 року.

Навчання студентів проводиться за денною та заочною формам як на держбюджетній, так і комерційній основі. Строки навчання:

  • Бакалавр – 4 роки;
  • Магістр  – 2 роки.

Випускники  коледжів і технікумів споріднених спеціальностей приймаються на 2 і 3 курси із скороченою тривалістю навчання.

Ключовыми словами, що характеризують спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», являются: «управління», «об’єкт управління», «технологічна система», «технологічний процес», «автоматика», «автоматизація», «электроніка», «мікросхемотехніка», «давач (сенсор)», «електромеханіка», «робототехніка», «коп’ютер», «мікропроцесорний контролер», «програмування», «проектування», «дослідження», «інформаційна технологія», «Інтернет», «комп’ютерна мережа».

         Управління – це процес досягнення мети, від побутової до виробничої і навіть даржавної. Без ефективного управління будь-яка мета не може бути досягнутою. Чім ефективніше управління процесом або об’єктом, тим краще, зокрема – скоріше досягається поставлена мета. Для досягнення цілей побутового характеру людина здійснює процес управління своєю діяльністю, використовуючи інтелект. При управлінні технологічними або організаційними процесами інтелектуальні функції людини намагаються замінити штучним «розсудком» і навіть штучним інтелектом, використовуючи технічні засоби автоматизації.

         Автоматизація - це процес відтворення інтелектуальних функцій людини в технічних, технологічних та організаційних системах. Завдяки розвитку засобів обчислювальної, зокрема – мікропроцесорної техніки, автоматизація інтенсивно входить у всі області діяльності людини, є найважнішим напрямком соціально-економічного розвитку держави.

         Розробники автоматизованих систем управління об’єктами і процесами (систем автоматизаціїъ) втилюють у ці системи свій интелект. Цей інтелект реалізується у вигляді алгоритмів обробки та відображення інформації про керований процес, формувания керуючих діянь, підтримки прийняття персоналом управлінських решень. Алгоритми управління реалізуються у формі прикладного програмного забезпечення персональних комп'ютерів і мікропроцесорних контролерів. Тому головне в підготовці студента як фахівця в галузі автоматизації та комп’ютерних технологій управління – це развиток його інтелектуальних здібностей.

         Актуальність автоматизації неперервно зростає. Це обумовлено тим, що вона є важливішим фактором підвищення ефективності виробничих процесів, а значить, і конкурентоздібности на ринку товарів і послуг.

Програмно-технічні засоби автоматизації розвиваються високими темпами. З'являются нові давачі технічних і технологічних параметрів, зростають обчислювальні ресурси комп’ютерів і контролерів. Нова техніка дозволяє втілювати нові, високоінтелектуальні алгоритми контролю та управління, що дає можливість здійснювати більш ефективні режими ведення технологічних та організаційних процесів, ліпше запобігати аварійним ситуаціям. Цей процес розвитку є неперервним.

Наше життя тісно пов’язане з комп’ютером та Інтернетом. Сучасні технології – це, наперед усього, комп’ютерно-інтегровані технології, головними складовими яких є комп’ютеризовані системи управління. Тому фахівці з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованим технологіям дуже потрібні і будуть потрібні завжди.

Методичною основою навчання студентів є системний підхід. Його важнішою проявою є те, що в курсових роботах (проектах) по технічних дисциплінах студенти послідовнно виконують всі етапи розробки сучасних автоматизованих систем управління, а починаючи з виробничої практики на третьому курсі кожний студент отримує індивидуальне завдання – об’єкт автоматизації та по суті починає розробку кваліфікаційної (випускної) роботи бакалавра, що подається до захисту в державну екзаменаційну комісію по закінченні 4-го курсу навчання. При подальшому навчанні за професійно-науковою програмою підготовки магістра студенти, як правило, продовжують роботу за тією ж тематикою із обов’язковою науково-дослідницькою складовою, з поданням до захисту своєї випускної роботи. Така організація навчального процесу забезпечує формування у студента системного мислення та необхідного комплексу професійних компетентностей. Саме це забезпечує нашим випускникам конкурентні переваги на ринку праці та у подальшої  трудової діяльності.

Програмні результати навчання (компетентності):

- навички використання інформаційних технологій;

- навички абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

- базові уявлення про різноманітність об’єктів і систем управління;

- Розуміння цілей існування і принципів функціонування систем контролю і управління;

- здатність використовувати математичні та фізичні закономірності при виконанні завдань анализу й синтезу систем автоматизації;

- здатність використовувати професійні знання і практичні навички в галузі методології проектування при розробці проектів комп’ютерно-інтегрованих систем управління технологічними комплексами;

- здатність використовувати професійні знання і практичні навички для проведення експертизи об’єктів комп’ютеризації (автоматизації) та проектів комп’ютеризованих систем управління;

- здатність розроблювати моделі об’єктів управління та окремих складових комп’ютеризованих систем управління;

- здатність використовувати професійні знання і практичні навички для експериментального дослідження процесів і систем.

Основними навчальними дисциплінами, вивченням яких формується комплекс компетентностей студента, є наступні.

В навчальному плані підготовки бакалавра:

- Методи і засоби комп’ютерних технологій;

- Дискретний аналіз і теорія автоматів;

- Об’єктно-орієнтоване програмування;

- Комп'ютерна графіка;

- Теорія електричних і магнітних кіл;

- Метрологія і вимірювання в технологічних та енергетичних системах;

- Електроніика і мікросхемотехніка;

- Теорія автоматичного управління;

- Технічні засоби автоматизації;

- Інформаційні процеси в системах управління;

- Комп’ютерні мережі;

- Мікропроцесорні пристрої і системи;

- Локальні системи управління;

- Проектування пристроїв і систем управління.

    В навчальному плані підготовки магістра:

- Нелінійні, цифрові та багатовимірні системи управління;

- Автоматизоване управління в технологічних системах;

- Інформаційні технології в комп’ютерно-інтегрованих системах автоматизації;

- Компьютерное проектирование систем автоматизации;

- Інтелектуальны системи управління;

- Автоматизовані електромеханічні системи;

- Програмування мікропрограмних автоматів;

- Проектування інформаційно-управляючих систем.

Технічна база навчального процесу містить весь необхідний комплекс технічних засобів, особисту комп’ютерну мережу із доступом в Інтернет. Учбові лабораторії оснащені сучасними програмно-технічними засобами автоматизації, в них реалізуєтся технологія інтелектуальних комп'ютерних тренажерів. Навчальне та наукове лабораторне обладнання постійно оновлюється засобами автоматики та мережевих комп’ютерних технологій провідних світових виробників, таких як Siemens, Schneider Electric, Emersson та ін. Робота студентів в лабораторіях складає основу їх практичної підготовки.

Об’єктами професійної діяльності фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій є системи і пристрої автоматики та управління, реалізовані на мікропроцесорах і персональних комп’ютерах, електромеханічні системи автоматизації, комп’ютеризовані технологічні системи, комп’ютерні мережі, інформаційні технології управління.

Випускники університету мають високий рівень комп’ютерної, електротехнічної та системотехнічної підготовки, здатні вирішувати задачі автоматизації діючого виробництва і створення нових систем автоматизації технологічних та організаційих процесів на базі інформаційних технологій та комп’ютерних сетей. У выдповыдносты до сфери діяльності основна частина випускників потрапляє на роботу на промислові підприємства різних форм власності в м. Суми та в Сумській області, решта – в закладах науки ьа освіти, державних органів управління, торговлі, банків та ін., на посадах управлінського персоналу, пов’язаних із розробкою та експлуатацією засобів автоматизації та комп’ютеризованих (мікропроцесорних) систем управління, а саме - майстра, інженера в цехах підприємств, наукового співробітника в науково-дослідних організаціях, інженера-конструктора в проектних організаціях, програміста і мережевого адміністратора в обчислювальних центрах і службах АСУ підприємств.

В період навчання студенти приймають участь в науково-дослідних роботах, які виконують викладачі і аспіранти кафедри. Об’єктами наукових досліджень є комп’ютеризовані системы управління рухом технологічних машин і технологічними процессами в таких галузях промисловості як металургічна, харчова хімічна, машинобудування. Велика увага приділяється задачам енергозбереження і обліку енергоресурсів в технологічних системах підприємств. Студенти приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін і за спеціальністю, а також у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, і щорічно нагороджуються дипломами переможців.

Кращі студенти після закінчення навчання за програмою підготовки магістра можуть продовжити навчання в аспірантурі за науковими спеціальностями: «Інформаційні технології»; «Автоматизація процесів керування» та «Системи і процеси керування».

Склад кафедри

Хто на сайті

На сайті 48 гостей та відсутні користувачі

Пошук