Get Adobe Flash player

Дата і час

  21.11.2017 Wetter Ostsee

Форма входа

Група в КОНТАКТЕ

 

 

К.Т.Н., ДОЦЕНТ

СЕКЦІЯ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

 

Робоча адреса:

Сумський державний унiверситет
ул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народився: 25-го жовтня 1947 р.,
м. Пхеньян, Півнична Корея
Сiмейний стан: Одружений

 

 

 

ОСВIТА:

2004-2007: Соискатель, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна;
1966-1971: Харківський державний університет, Україна. 

ВЧЕНI СТУПЕНI:

2007: Кандидат технічних наук, спецiальнiсть Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна);
1971: Інженер-радіофізик , спецiальнiсть Радіофізика та електроніка (Харківський державний університет, Україна). 

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Моделі та методи побудови автоматизованих інтегрованих систем життєвого циклу виробів промислових підприємств 

ДОСВIД РОБОТИ:

з 2009: Доцент, кафедра Компютеризованих систем управління, факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний унiверситет, Україна;
з 1995: Завідуючий філії кафедри Комп’ютеризованих систем управління та кафедри Електроенергетики Сумського державного унiверситету на Сумському машинобудівному науково-виробничому об’єднанні ім. М.В.Фрунзе;
1987-2008: Заступник гол. інженера з автоматизації, ВАТ СМНВО ім. М.В. Фрунзе, м. Суми, Україна;
1973-1987: Інженер, нач. відділу, нач. управління "Промислової електроніки", ВАТ СМНВО ім. М.В. Фрунзе, м. Суми, Україна. 

СПИСОК ОСНОВНИХ ОСТАННIХ ПУБЛIКАЦIЙ:

[1] Толбатов В.А. Досвід побудови та впровадження інтегрованого інформаційного середовища автоматизованих систем життєвого циклу виробів. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. №2 (2007).
[2] Толбатов В.А. Методика інтеграції конструкторсько-технологічного проектування машинобудівних виробів.Вісник інженерної Академії України. №1 (2008).
[3] Толбатов В.А. Формалізація інформаційних потоків на промислових підприємствах. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. №1 (2008).
[4] Толбатов А.В., Толбатов В.А. Методологія створення бази знань життєвого циклу автономних енергогенеруючих установок. Вісник Сумського державного університету. Серія технічні науки. №1 (2008).
[5] Толбатов В.А. Моделювання виробничих процесів промислових підприємств. Вісник інженерної Академії України. №2 (2008).
[6] Толбатов А.В., Толбатов В.А. Основные требования для внедрения PDM систем. Збірник праць “АВІА-2009” - К.:НАУ.(2009).
[7] Толбатов В.А. Система автоматизованого планування енергоспоживання для промислових підприємств.Збірник праць “АВІА-2009” - К.:НАУ.(2009).

[8] Толбатов, В.А. Основні принципи організації захисту технологічного обладнання від відмов у системі управління [Текст] / А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, О.А. Добророднов, О.Б. В‘юненко // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Серія: “Технічні науки”. – Хмельницький, 2015. – № 3(225). – С. 46–50. (0,2 д.а.)

[9] Толбатов, В.А. Основні аспекти оцінки повноти захисту технологічного обладнання від відмов у системі управління [Текст] / А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, О.Б. В‘юненко, О.А. Добророднов, С.В. Толбатов //  Матеріали XV міжнародної науково-технічної конференції “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-15-2015)” (10-14 вересня 2015 р.). – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 22–24. (0,1д.а.)

[10] Толбатов, В.А. Оцінка повноти захисту технологічного обладнання від відмов у системі управління [Текст] / А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, О.А. Добророднов, О.Б. В‘юненко, С.В. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2015. – №3. – С. 30–33. (Google Scholar та ін.) (0,1 д.а.)

[11] Толбатов, В.А. Досвід впровадження технологій дистанційного навчання у вищий аграрній школі [Текст] / А.В. Толбатов,  В.А.Толбатов, С.В.  Агаджанова, К.Х. Агаджанов-Гонсалес, Н.Л. Барченко, О.И. Зоренко, В.Г. Логвіненко, С.В. Толбатов / Инновационные подходы к развитию образования и воспитания. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. Глава 3. – С. 45–59. (0,6 д.а.)

[12] Толбатов, В.А. Інноваційні підходи інформаційної підтримки діяльності агропромислового комплексу регіону [Текст]/ А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, А.Б.  Въюненко, С.Н. Виганяйло, Я.В. Долгих, М.Н. Рубан, Г.А. Смоляров, Ю.Г. Смоляров / Инновационные подходы к развитию сельского хозяйства. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. Глава 1.  – С. 7–26. (0,6 д.а.)

[13] Tolbatov, V.A. Improving the infromation support of management of agricultural enterprises through innovations / O.B. Viunenko, M.M. Ruban, H.A. Smoliarov, I.H. Smoliarov, A.V. Tolbatov, V.A. Tolbatov, S.V. Tolbatov // SW Journal Agriculture. Scientific world, Ivanovo, 2015. – Volume J21509 (9). [November 2015]. – P. 8–13. – URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/j21509.pdf (0,2 д.а.)


[14] Tolbatov, V.A. Modern technologies of distance learning in agrarian higher school / S.V. Ahadzhanova, K.H. Ahadzhanov-Gonsales, A.V. Tolbatov, O.I. Zorenko, V.H. Lohvinenko, N.L. Barchenko, V.A. Tolbatov, S.V. Tolbatov // SW Journal Pedagogy, Psychology and Sociology. Scientific world, Ivanovo, 2015. – Volume J21508 (9). [November 2015]. – P. 109–114. – URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/j21508.pdf (0,2 д.а.)


[15] Толбатов, В.А. Побудова систем моніторингу, аналізу та оцінки прийняття рішень регіонального рівня для ситуаційних центрів АПК [Текст] / О.Б. В‘юненко, А.В. Толбатов, Агаджанова С.В., В.А. Толбатов, О.Б. Шандиба, С.В. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2015. – №4 –С.194–201. (0,3 д.а.)


[16] Tolbatov, V..A. Information technology for data exchange between production purpose integrated automated systems [Текст] / P.M. Pavlenko, А.V. Tolbatov, V.V. Tretiak, S.V. Тolbatov, V.A. Tolbatov, H.A. Smolyarov, O.B. Viunetko // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2016. – №1 –С.86–89. (0,2 д.а.)


[17] Tolbatov, V. Information technologies in the educational process as the basis of modern distance learning[Теxt] / Oleksandr Viunenko, Andrii Tolbatov, Svitlana Vyganyaylo, Volodymyr Tolbatov, Svitlana Agadzhanova, Sergii Tolbatov  // TCSET 2016 – Lviv-Slavske, 2016. – Р. 831–833. (IEEE) (Індексується в Scopus). (0,1 д.а.)


[18] Толбатов, В.А. Підтримка прийняття рішень при інвестуванні в інновації агропромислового комплексу регіону [Текст] / А.В. Толбатов, Г.А. Смоляров, Ю.Г. Смоляров, В.А. Ефанов, М.Н.  Рубан,  В.А. Толбатов, С.В. Толбатов / Научные ответы на вызовы современности: менеджмент, юриспруденция.  – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2016. – Глава 5.2. С.129–140.  (0,2 д.а.)


[19] Tolbatov, V.A. Organization of investments support in innovation activities of agriculture of the region / A.V. Tolbatov, G.A. Smolyarov, V.A. Yefanov, Y.G. Smoliarov, V.A. Tolbatov, M.N. Ruban, S.V. Tolbatov // SW Journal Management and Marketing. – Scientific world, Ivanovo, 2016. – Volume 07 J116 (10). [May 2016]. P. 3–9. – URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/j11607.pdf (0,2 д.а.)

[20] Толбатов, В.А. Дослідження процесу функціонування комплексної охоронної системи допуску [Текст] / А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, О.Ю. Калітін, О.О. Виноградова // Інформатика, математика, автоматика (ІМА :: 2016) : матеріали та програма наук.-техн. конф., 18–22 квітня 2016 р. – Суми : СумДУ, 2016. – С. 156. (0,1 д.а.)


[21] 
Толбатов, В.А. Дослідження алгоритмів комп’ютерного зору та розпізнавання об'єктів на двовимірних зображеннях [Текст] / А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, О.Б. Шандиба, С.М. Нечипоренко, О.О. Виноградова //  Інформатика, математика, автоматика (ІМА :: 2016) : матеріали та програма наук.-техн. конф., 18–22 квітня 2016 р. – Суми : СумДУ, 2016. – С. 162. (0,1 д.а.)


[22] Толбатов, В.А. Розробка програмного забезпечення для реалізації моделювання технологічних процесів промислових підприємств [Текст] / А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, О.А. Добророднов, С.В. Толбатов //  Інформатика, математика, автоматика (ІМА :: 2016) : матеріали та програма наук.-техн. конф., 18–22 квітня 2016 р. – Суми : СумДУ, 2016. – С. 164. (0,1 д.а.)


[23] Толбатов, В.А. Розробка енергозберігаючої інтелектуальної системи контролю електроопалення приміщень [Текст] / А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, С.В. Толбатов, С.В. Агаджанова, Г.А. Смоляров //  Фізика, електроніка, електротехніка (ФЕЕ :: 2016) : матеріали та програма наук.-техн. конф., 18–22 квітня 2016 р. – Суми : СумДУ, 2016. – С. 224.

[24] Участь в міжнародному науковому симпозіумі – Инновационные подходы к развитию: полученный опыт и взгляды в будущее. Досвід впровадження технологій дистанційного навчання у вищий аграрній школі - (2–7 июня 2015 г.). www.sworld.com.ua

[25] Участь в міжнародному науковому симпозіумі – Инновационные подходы к развитию: полученный опыт и взгляды в будущее. Досвід впровадження технологій дистанційного навчання у вищий аграрній школі - (22–26 сентября 2015 г.). www.sworld.com.ua

[26] Участь в міжнародному науковому симпозіумі – Инновационные подходы к развитию: полученный опыт и взгляды в будущее. Інноваційні підходи інформаційної підтримки діяльності агропромислового комплексу регіону – (2-7 июня 2015 г.). www.sworld.com.ua

[27] Участь в міжнародному науковому симпозіумі – Инновационные подходы к развитию: полученный опыт и взгляды в будущее. Інноваційні підходи інформаційної підтримки діяльності агропромислового комплексу регіону – (22-26 сентября 2015 г.). www.sworld.com.ua

[28] Участь в міжнародному науковому симпозіумі – Научные ответы на вызовы современности. Підтримка прийняття рішень при інвестуванні в інновації агропромислового комплексу регіону.  – (16-23 февраля 2016 г.). www.sworld.com.ua

[29] Участь в НТК – Інформатика, математика, автоматика (ІМА :: 2016), (18–22 квітня 2016 р.). – Суми : СумДУ (7 доповідей)

[30] Участь в НТК – Фізика, електроніка, електротехніка (ФЕЕ :: 2016), (18–22 квітня 2016 р.). – Суми : СумДУ 

[31] Толбатов, В.А. Методика побудови інтегрованого інформаційного середовища сучасного промислового підприємства [Текст] / А.В. Толбатов, В.А. Толбатов / Перспективные тренды развития науки: техника и технологии.  – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2016. – Глава 5 С.82–96.

[32] Толбатов, В.А. Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки як функції сучасної держави [Текст] / А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, О.Б. В’юненко, Г.А. Смоляров, В.А. Ефанов / Перспективные тренды развития науки: менеджмент, юриспруденция.  – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2016. – Глава 8. С.170–180. 

[33] Tolbatov, V.A. Organization of investments support in innovation activities of agriculture of the region / A.V. Tolbatov, G.A. Smolyarov, V.A. Yefanov, Y.G. Smoliarov, V.A. Tolbatov, M.N. Ruban, S.V. Tolbatov // SW Journal Management and Marketing. – Scientific world, Ivanovo, 2016. – Volume 07 J116 (10). P. 3–9. – URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/j11607.pdf

[34] Tolbatov, V.A. Information technology for data exchange between production purpose integrated automated systems [Текст] / P.M. Pavlenko, А.V. Tolbatov, V.V. Tretiak, S.V. Тolbatov, V.A. Tolbatov, H.A. Smolyarov, O.B. Viunetko // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2016. – №1 –С.86–89. (0,2 д.а.)

[35] Толбатов, В.А.Хмарні технології як основа формування єдиного інформаційного середовища вищого навчального закладу [Текст] /О.Б. В’юненко, А.В. Толбатов, В.А. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2016. – №2 –С.90–96. (0,3 д.а.)

[36] Толбатов, В.А. Дослідження проблем підвищення ефективності та надійності процесів функціонування кільцепрокатних машин [Текст] /О.Б. В’юненко, А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, Г.А. Смоляров  // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2016. – №3 –С.183–187. (0,3 д.а.)

[37] Tolbatov, V.A.Development concept modeling of business processes of modern industrial enterprises in terms of theoretical and legal approaches to the analysis information security [Текст] / A.V. Tolbatov, V.A. Tolbatov // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2017. – №1 –С.196–199. (0,3 д.а.)

[38] Толбатов, В.А. Використання сучасних інформаційних технологій та хмарових сервісів для організації електронного деканату ВНЗ [Текст] / О.Б. В‘юненко, А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, С.В. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : Матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції (10-15 червня 2016 р., м. Одеса) ; Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2016. – С.205-207. (0,2 д.а.)

[39] Толбатов, В.А.Побудова систем інтелектуального моніторингу для ситуаційних центрів АПК / Толбатов В.А., В'юненко О.Б., Толбатов А.В. Матеріали ХХІІІ міжнародної конференції з автоматичного управління (Автоматика-2016), м. Суми, 22-23 вересня 2016 року. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С.236.

[40] Сумська обласна державна адміністрація, Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Сумська торгово-промислова палата. Обласна інформаційно-практична конференція «Всеукраїнська електронна платформа – нові можливості для розвитку вітчизняного малого і середнього підприємництва» «22» грудня 2016 року.

[41] Круглий стіл «Індустрія 4.0» Сумський державний університет 20 січня 2017 року

[42] Толбатов, В.А.  Використання сучасних інформаційних технологій та хмарових сервісів для організації електронного деканату ВНЗ [Текст] / О.Б. В‘юненко, А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, С.В. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : Матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції (10-15 червня 2016 р., м. Одеса) ; Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2016. – С.205-207. (0,2 д.а.)

[43] Толбатов, В.А.  Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки як функції сучасної держави  Толбатов А.В., Смоляров Г.А., В’юнeнко О.Б., Єфанов В.А., Толбатов В.А. // Научная Конференция, Симпозиум, Конгресс на Проекте Sworld.

[44] Толбатов, В.А.  Методика побудови інтегрованого інформаційного середовища сучасного промислового підприємства  Толбатов А.В., Смоляров Г.А., В’юнeнко О.Б., Єфанов В.А., Толбатов В.А. // Научная Конференция, Симпозиум, Конгресс на Проекте Sworld

[45] Участь в НТК – Інформатика, математика, автоматика (ІМА :: 2017), (18–22 квітня 2017 р.). – Суми : СумДУ.

[46] Участь в НТК – Фізика, електроніка, електротехніка (ФЕЕ :: 2017), (18–22 квітня 2017 р.). – Суми : СумДУ.

 

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

з 2009: Концептуальне проектування інтелектуальних систем управління об'єктами загальнотехнічного призначення
Мiнiстерство освiти i науки України, № 5436\0108u000673.

ДОСВIД ВИКЛАДАННЯ:

з 1995: Дисципліни: Проектування систем автоматизації, Автоматика управління в технічних системах, Автоматичне управління технологічними процесами, Теорія автоматичного керування.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

Начальник регіонального науково-навчального центру СумДУ "Промислові інформаційні технології, електроніка та приводи".
Керівник філії кафедри Комп’ютеризованих систем управління та кафедри Електроенергетики на Сумському машинобудівному науково-виробничому об’єднанні ім. М.В.Фрунзе.

 

Склад кафедри

Хто на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Пошук