Get Adobe Flash player

Дата і час

  21.11.2017 Wetter Ostsee

Форма входа

Група в КОНТАКТЕ

СЕКЦІЯ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК 

ЧЕРВ'ЯКОВ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ ТОЛБАТОВ ВОЛОДИМИР АРОНОВИЧ ПАВЛОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПАНИЧ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛІНЧЕНКО ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

На секції працюють 9 штатних викладачів, з яких 7 – доценти, кандидати технічних та фізико-математичних наук.
ЧЕРВ'ЯКОВ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧЗавідуючий секцією Черв'яков Володимир Дмитрович - кандидат технічних наук, доцент. Завідуючий кафедри КСУ з 1991 року. Працює в СумДУ з 1986 року. Член редколегії Всеукраїнського науково-технічного журналу "Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи". Науковий керівник аспірантів зі спеціальності 05.13.06 - Інформаційні технології.
Напрямок наукової роботи - методологія синтезу об'єктно-орієнтованих систем управління.

 

 

  

Самедов Юсіф Фахратович. Кандидат технічних наук, доцент.
Напрямок наукової роботи - автоматизоване управління технологічними процесами.
Кулінченко Георгій Васильович. Кандидат технічних наук, доцент.
Павлов Андрій Володимирович. Кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Напрямок наукової роботи – математичне моделювання в технологічних та фізичних системах.
Панич Андрій Олександрович. Асистент.
Напрямок наукової роботи - аналіз і синтез ресурсозберігаючих систем управління робочими органами технологічних машин.
Толбатов Володимир Аронович. Кандидат технічних наук, доцент.
Напрямок наукової роботи – управління процесами життєвого циклу промислових виробів.
Журба В'ячеслав Олегович. Кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Напрямок наукової роботи – моделювання хвильових процесів у пристроях надвисоких частот.
Соколов Сергій Вікторович. Кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Напрямок наукової роботи – модифікація поверхонь твердих тіл високоенергетичними потоками заряджених частинок.
Берест Олег Борисович  Асистент.
Напрямок наукової роботи – інтелектуальна система керування нестаціонарним технологічним процесом вирощування сцинтиляційних монокристалів із розплаву

Склад кафедри

Хто на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Пошук