Get Adobe Flash player

Дата і час

  21.11.2017 Wetter Ostsee

Форма входа

Група в КОНТАКТЕ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ / КРАЩІ СТУДЕНТИ

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота з наукових напрямів "Методологія синтезу об'єктно-орієнтованих систем управління", "Технічні засоби повітряно енергетичних комплексів", "Інформаційно-вимірювальна техніка технологічних систем".
Right ImageВикладачами кафедри проводяться наукові дослідження з держбюджетної теми № 5436\0108u000673 "Концептуальне проектування інтелектуальних систем управління об?єктами загальнотехнічного призначення". Керівник роботи – доцент кафедри КСУ Самедов Юсіф Фахратович.

У 2002 році захищена кандидатська дисертація на тему "Автоматизоване енергозберігаюче управління насосною станцією системи водопостачання" (Гриценко К.Г.) за спеціальністю 05.13.07 - Автоматизація технологічних процесів.
У 2003 році захищена дисертація "Структура, фазовий склад та механічні властивості покрить на основі системи Ti-C" (Павлов А.В.) за спеціальністю 01.04.07 - Фізика твердого тіла.
У 2009 році відбувся захист дисертації " Моделювання хвильових процесів у електродинамічних системах підсилювача на ефекті Сміта-Парселла " (Журба В.О.) за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем.

У квітні 2013 р. Захищено диссертаційну роботу на тему: "Інформаційна технологія аналізу динаміки процесів функціонування газотурбінної установки"(Толбатов А.В.) за спеціальностю 05.13.06 - Інформаційні технології.  Готуються до захисту дисертації "Ресурсозберігаюча електромеханічна система керування процесами руху несучого органу летучої пили" (Панич А.О.)  Щорічно викладачі та аспіранти кафедри публікують 7-8 наукових статей у фахових журналах та збірниках наукових праць.

 

Left ImageСтуденти у період навчання беруть участь в науково-дослідних роботах, що проводяться на кафедрі. Кращі студенти після закінчення навчання в університеті можуть продовжувати навчання в аспірантурі при кафедрі за спеціальностями "Інформаційні технології", "Системи і процеси керування", "Автоматизація процесів керування".

Щорічно викладачі, аспіранти та студенти кафедри представляють 10-15 доповідей на науково-технічних конференціях СумДУ та інших вищих навчальних закладів, а також доповіді на міжнародних науково-технічних конференціях.

Щорічно студенти 4-5 курсів приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямами "Електротехніка і електромеханіка", "Інформатика, кібернетика і автоматизація", Всеукраїнських олімпіадах за спеціальністю "Системи управління і автоматики", з навчальної дисципліни "Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем", з навчальної дисципліни "Електротехніка" і отримують дипломи переможців.

Right ImageДипломи ІІ ступеня:

Доброжан О.А., гр.СУ-71 «Розробка магнітопружного датчика тиску» (керівник доц. Соколов С.В.) Омельченко Я.А., Чергинець Д.А., гр. СУ-62 «Розробка вантажного ліфта» (керівник доц. Толбатов В.А.)
Дипломи ІІI ступеня:

Чечетов Д.І., гр.СУ-91 «Створення мобільного робота з локальною системою орієнтування для сільського господарства» (керівник асистент Толбатов А.В.) Косенко М.С., гр.СУ-71 «Оптимізація параметрів робочого ходу електропривода летучої пили» (керівник ст. викл. Панич А.О.)

Склад кафедри

Хто на сайті

На сайті 46 гостей та відсутні користувачі

Пошук