Get Adobe Flash player

Дата і час

  21.11.2017 Wetter Ostsee

Форма входа

Група в КОНТАКТЕ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 1. Толбатов В.А., Лебединський І.Л., Толбатов А.В. Організація систем енергозбереження на промислових підприємствах. - Суми : СумДУ, 2009. - 195 с. - (Гриф МОН).

 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ
 1. Баравой В.Т. Конспект лекций по курсу "Локальные системы автоматики" : для студентов специальности 7.091401 "Системы управления и автоматики" дневной формы обучения. - Сумы : СумГУ, 2008. - 139 с.
 2. Баравой В.Т. Конспект лекций по курсу "Микропроцессорные устройства" : Раздел 1. Микропроцессорный модуль. - Суми : СумГУ, 2004. - 226 с.
 3. Баравой В.Т. Конспект лекций по курсу "Электроника и микросхемотехника". Раздел "Аналоговая техника" : для студ. и аспирантов физ.-тех. спец. - Сумы : Сум ГУ, 2000. - 213 с.

 

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
 1. Павлов А.В., Темченко С.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Дослідження нелінійної системи управління" з дисципліни "Теорія нелінійних і цифрових систем управління" : для студентів спеціальності 7.091401 "Системи управління і автоматики" денної та заочної форм навчання. - Суми : СумДУ, 2006. - 28 с.
 2. Павлов А.В., Темченко С.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни "Теорія автоматичного управління" : для студ. спец. 6.091401 "Системи управління і автоматики" денної та заочної форм навчання - Суми : СумДУ, 2006. - 31 с.
 3. Павлов А.В., Щокотова І.В. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Теорія автоматичного управління" : для студентів спеціальності 6.091401 "Системи управління та автоматики" заочної форми навчання - Суми : СумДУ, 2008. - 33 с.
 4. Павлов А.В., Самедов Ю.Ф., Сніжко А.А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Синтез систем з підпорядкованим регулюванням" з дисципліни "Теорія автоматичного управління" : для студентів спеціальності 6.091401 "Системи управління і автоматики" денної та заочної форм навчання -Суми : СумДУ, 2007. - 39 с.
 5. Темченко С.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного управління" : для студ. спец. 6.091401 "Системи управління і автоматики" денної та заочної форм навчання - Суми : СумДУ, 2007. - 15 с.
 6. Гримайло С.В., Самедов Ю.Ф. Методичні вказівки до лабораторних робіт з теми "Дослідження трансформаторів" з дисципліни "Елементи і пристрої автоматики і систем управління" : для студ. спец. 6.091401 "Системи управління та автоматики" усіх форм навчання - Суми : СумДУ, 2008. - 23 с.
 7. Гримайло С.В., Самедов Ю.Ф. Методичні вказівки до лабораторних робіт з теми "Досліждення релейно-контактних елементів" з дисципліни "Елементи і пристрої автоматики та систем управління" : для студ. спец. 6.091401 "Системи управління та автоматики" усіх форм навчання - Суми : СумДУ, 2008. - 26 с.
 8. Павлов А.В., Самедов Ю.Ф. Методичні вказівки до практичної частини та виконання контрольних завдань з дисципліни "Технологічні вимірювання і контроль в системах автоматизації" : для студ. спец. 7.091401 "Системи управління і автоматики" заочної форми навчання - Суми : СумДУ, 2007. - 24 с.
 9. Самедов Ю.Ф. Методичні вказівки до практичної частини та виконання контрольних завдань з дисципліни "Основи збору, передачі та обробки інформації" для студентів спеціальності 6.091401 "Системи управління і : автоматики" заочної форми навчання - Суми : СумДУ, 2007. - 41 с.
 10. Самедов Ю.Ф. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи збору, передачі та обробки інформації" : для студ. спец. 7.091401 "Системи управління і автоматики" усіх форм навчання, Ч.1 : Збір первинної інформації в системах управління - Суми : СумДУ, 2005. - 33 с.
 11. Самедов Ю.Ф., Темченко С.О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи збору, передачі та обробки інформації" : для студ. спеціальності 7.091401 "Системи управління і автоматики" усіх форм навчання, Ч.2 : Первинні перетворювачі технологічних параметрів у системах управління - Суми : СумДУ, 2006. - 44 c.
 12. Баравой В.Т. Методические указания к выполнению курсовой работы по теме "Расчет усилителей переменного тока низкой частоты" курса "Электроника и микросхемотехника" : Для студ. спец. 6.091401 "Системы управления и автоматики" заочной формы обучения - Сумы : СумГУ, 2003. - 47 с.
 13. Баравой В.Т. Альбом схем по дисциплине "Микропроцессорные устройства" (Раздаточный материал) : для студентов дневной и заочной форм обучения специальности "Системы управления и автоматика". Архитектура МП К580, К1810, К1816 - Сумы : СумГУ, 2005. - 62 с.
 14. Панич А.О. Методичні вказівки до практичної частини та виконання контрольних завдань з дисципліни "Обчислювальні методи та моделювання в динамічних системах" : для студ. спец. 6.091401 "Системи управління і автоматики" заочної форми навчання - Суми : СумДУ, 2007. - 25 с.
 15. Панич А.О. Методичні вказівки до практичної частини та виконання контрольних завдань з дисципліни "Програмні засоби систем управління" : для студ. спец. 6.091401 "Системи управління і автоматики" заочної форми навчання - Суми : СумДУ, 2007. - 37 с.
 16. Панич А.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему "Робота з інтелектуальним модулем LOGO!" з дисципліни "Програмні засоби систем управління" : для студ. денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 050201-Системна інженерія / Уклад. А.О. Панин. - Суми : СумДУ, 2009. - 59 с.
 17. Панич А.О. Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Інженерні розрахунки динамічних систем у пакеті MAPLE V" з дисципліни "Обчислювальні методи та моделювання у динамічних системах": для студ. спец. 7.091401 "Системи управління і автоматики" усіх форм навчання - Суми : СумДУ, 2004. - 51 с.
 18. Толбатов А.В., Толбатов В.А., Крупник О.О. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Локальні обчислювальні мережі" : для студентів спеціальності 7.091401 "Системи управління і автоматики" денної та заочної форм навчання - Суми : СумДУ, 2009. - 33 с.
 19. Толбатов А.В., Толбатов В.А., Крупник О.О. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Теорія інформації" : для студ. спец. 6.091401 "Системи управління і автоматики" денної та заочної форм навчання - Суми : СумДУ, 2009. - 31 с.
 20. Павлов А.В., Черв'яков В.Д. Програма виробничої практики : для студ. спец. 6.091401 "Системи управління і автоматики" денної форми навчання - Суми : СумДУ, 2005. - 23 с.
 21. Червяков В.Д. Методические указания по курсовому проектированию "Проектирование электроприводов центрифуг", Ч.1 : Общие вопросы проектирования силовой части электропривода - Сумы : СумГУ, 1996
 22. Червяков В.Д. Методические указания по курсовому проектированию "Проектирование электроприводов центрифуг", Ч.2 : Разработка и проектирование силовой части электропривода ротора фильтрующей подвесной центрифуги - Сумы : СумГУ, 1996
 23. Журавльов О.Ю. Програма, методичні вказівки та контрольне завдання з курсу "Проектування пристроїв і систем управління" : для студ. спец. 6.091400 "Системи управління і автоматики" заочної форми навчання - Суми : СумДУ, 2006. - 23 с.
 24. Журавльов О.Ю. Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні,функціональні та принципові електричні схеми для студентів спеціальності 7.091401 : "Системи управління і автоматики" денної і заочної форм навчання - Суми : СумДУ, 2006. - 49 с.
 25. Журавльов О.Ю. Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Схеми з'єднань, підключення, загальні та розміщення : для студ. спец. 7.091401 "Системи управління і автоматики" денної та заочної форм навчання - Суми : СумДУ, 2006.- 27 с.
 26. Журавльов О.Ю. Програма, методичні вказівки та контрольне завдання з дисципліни "Автоматизоване управління технологічними процесами" : Для студентів спеціальності 7.091401 "Системи управління і автоматики" заочної форми навчання - Суми : СумДУ, 2007. - 22 с.
 27. Черв'яков В.Д., Журавльов О.Ю. Методичні вказівки щодо оформлення курсових і дипломних проектів. Інструктивні матеріали : для студ. спец. 7.091401 "Системи управління і автоматики" денної та заочної форм навчання - Суми : СумДУ, 2007. - 64 с.

Склад кафедри

Хто на сайті

На сайті 54 гостей та відсутні користувачі

Пошук