Кафедра комп’ютеризованих систем управління

здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за освітньою програмою “Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка” спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Новини

  • Про спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
    Основною перевагою випускників цієї освітньої програми є засвоєння широкого спектру технічних знань: від спеціальних розділів математики та фізики, присвячених системам автоматичного керування та контролю, до загальної теорії систем.
  • Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів
    З 10.06.2022 по 28.06.2022 відбувся захист кваліфікаційних робіт бакалаврів зі спеціальності 151 "Автоматизовані та комп'ютерно-інтегровані технології". Захист проводився Online з використанням платформи Google Meet.
  • Вітаємо з успішним захистом дисертації!
    23 грудня 2021 р. асистент кафедри Комп'ютеризованих систем управління Петро ЛЕОНТЬЄВ успішно захистив дисертацію на тему: "Автоматизована система керування установкою комплексної підготовки газу до транспортування", подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – "Автоматизація процесів...

circle

1-2-3

Призові місця, що виборюють наші студенти в профільних олімпіадах та конкурсах наукових робіт

20%

Студентів проходять практику на польских підприємствах з автоматизації та робототехніки

75%

Старшокусників працевлаштовуються за спеціальністю вже під час навчання

100%

Відповідність освітньої програми сучасному напрямів Smart House та IoT